Polityka prywatności

Strona głównaPolityka prywatności

Solpin przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatnościużytkowników odwiedzających serwisy wdomenie www.solpin.pl Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie www.allaboutcookies.org/manage-cookies

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Paweł Żurawski Solpin, ul. Gazowa 27, 58-321 Jugowice, NIP: 914-142-04-82 Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerachi dyskach.
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” bywa zamiennie zastępowany określeniem „Ty”, „Administrator” –„My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL)

§2. Dane Osobowe

 1. Każda osoba, która w toku kontaktu z nami powierzy nam swoje dane ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogąelektroniczną pod adresem e-mail: biuro@solpin.pl
 3. Administratorma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 4. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.5.Szyfrowanie danych, kontroladostępu i wiele innych działań pozwala minimalizowaćskutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.6.Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas lub działające na podstawie stosownej umowy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna www.solpin.pl używa plików typu cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacjioraz dane udostępnione poprzez serwis Facebook i narzędzie do czatu Smartsupp.
 3. Zebrane dane służą do usprawnienia komunikacji, kontaktu z klientem, monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają znaszejwitryny, aby optymalizowaćfunkcjonowanie serwisu,zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronieoraz Facebooka.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika zapamiętując jego preferencje. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Solpinw celu optymalizacji naszych działańwewnętrznych i skierowanych do klientów.
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookiespoprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępnana stronie www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 6. Dodatkowe dane osobowezbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.